செய்திகள்

In List of Important Days May Month ( மே மாதத்தின் முக்கியமான நாட்களின் பட்டியல் )

may tamildeepam

The following list provides vital information on the Important days of May 2022 are

பின்வரும் பட்டியல் மே 2022 இன் முக்கியமான நாட்கள் பற்றிய முக்கிய தகவல்களை வழங்குகிறது

Date

May 2022 Important Days

1st May (1 மே)

International Labour Day or May Day (சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் அல்லது மே தினம்)

Maharashtra Day (மகாராஷ்டிரா தினம்)

Gujarat Day (குஜராத் தினம்)

2nd May (2 மே)

World Laughter Day (உலக சிரிப்பு தினம்)

World Tuna Day (உலக டுனா தினம்)

3rd May (3 மே)

Press Freedom Day (பத்திரிக்கை சுதந்திர தினம்)

4th May (மே 4)

Coal Miners Day (நிலக்கரி சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் தினம்)

World Asthma Day (உலக ஆஸ்துமா தினம்)

7th May (மே 7)

World Athletics Day (உலக தடகள தினம்)

Rabindranath Tagore Jayanti (ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஜெயந்தி)

8th May (8 மே)

World Red Cross Day (உலக செஞ்சிலுவை தினம்)

World Thalassaemia Day (உலக தலசீமியா தினம்)

9th May (9 மே)

Mother’s Day (அன்னையர் தினம்)

11th May (11 மே)

National Technology Day (தேசிய தொழில்நுட்ப தினம்)

12th May (12 மே)

International Nurses Day (சர்வதேச செவிலியர் தினம்)

15th May (15 மே)

International Day of Families (சர்வதேச குடும்ப தினம்)

Armed Forces Day (ஆயுதப்படை தினம்)

17th May (17 மே)

World Telecommunication Day (உலக தொலைத்தொடர்பு தினம்)

World Hypertension Day (உலக உயர் இரத்த அழுத்தம் தினம்)

18th May (18 மே)

World AIDS Vaccine Day (உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம்)

International Museum Day (சர்வதேச அருங்காட்சியக தினம்)

21st May (21 மே)

National Anti-Terrorism Day (தேசிய பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினம்)

National Endangered Species Day (தேசிய அழியும் உயிரினங்கள் தினம்)

22nd May (22 மே)

International Day for Biological Diversity (உயிரியல் பன்முகத்தன்மைக்கான சர்வதேச தினம்)

26th May (26 மே)

Buddha Purnima (புத்த பூர்ணிமா)

31st May (31 மே)

National Memorial Day (தேசிய நினைவு தினம்)


Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u859506492/domains/tamildeepam.com/public_html/wp-content/themes/flex-mag/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment on gist

Most Popular

Tamil Deepam

started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World.

About Us

TamilDeepam.com was started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World. We identified this online opportunity used to give the awareness in all aspects to the tamil speaking people.

Copyright © 2021 TamilDeepam.com, powered by Wordpress.

To Top