வாழ்வியல்

தோற்பது கண்ணியமானது! ஆபிரஹாம் லிங்கன்

abraham lincoln with his son tad tamil deepam

அமெரிக்க அதிபராக இருந்த ஆபிரஹாம் லிங்கன், தன் மகனுக்கு என்ன கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று அவனது ஆசிரியருக்கு விடுத்த வேண்டுகோள் கடிதம் :

👍 யாரும் முற்றிலும் நேர்மையானவர் கிடையாது; உண்மையானவர்கள் கிடையாது. இதை அவனுக்கு சொல்லுங்கள்.

👍 தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ளவும், வெற்றியைக் கொண்டாடும் கற்றுக் கொடுங்கள்.

👍 பெருமையிலிருந்து அவன் விலகியே இருக்கட்டும்.

👍 மனம் விட்டுச் சிரிக்கும் ரகசியம் அவனுக்கு தெரியட்டும்.

👍 வெட்டிப் பேச்சுக்கு அடிமையாவது எளிது என்பதை அவன் சிறு வயதிலேயே அறியட்டும்.

👍 இயற்கை விநோதங்களை அலசி ஆராய அவனுக்கு நேரம் கொடுங்கள்.

👍 பிறரை ஏமாற்றுவதை விட, தோற்பது கண்ணியமானது என்பதைக் கற்றுக் கொடுங்கள்.

👍 எத்தனை பேர் கூடி ‘தவறு’ என்று சொன்னாலும், சுய சிந்தனையில் நம்பிக்கை கொள்ளச் செய்யுங்கள்.

👍 மென்மையானவர்களிடம் வென்மையாகவும், உறுதியானவர்களிடம் உறுதியாகவும் நடக்கக் கற்றுக் கொடுங்கள்.

👍 துன்பப்படும் போது அவன் சிரிக்கட்டும். அத்துடன் கண்ணீர் விடுவது அவமானம் இல்லை என்பதையும் உணர்த்துங்கள்.

👍 குறை கூறுபவர்களை அவன் அலட்சியப்படுத்தட்டும். அளவுக்கு அதிக இனிமையுடன் பேசுபவரிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும் சொல்லக் கொடுங்கள்.

👍 தன் மனதுக்கு ‘சரி’ என்று தோன்றுவதை துணிந்து நின்று போராடி நிறைவேற்ற அவனைப் பழக்குங்கள். (ஆபிரஹாம் லிங்கன்)

👍 எப்போதும் எதிலும் ஆவல் மிக்கவனாக இருக்க அவனுக்குச் சொல்லி கொடுங்கள்.

👍 தன்னம்பிக்கையில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொள்ளச் செய்யுங்கள்.

இவையெல்லாம் மிகப்பெரிய, கடினமான நடைமுறைகள்தான். ஆனால் உங்களால் முடிந்ததைச் செய்யுங்கள். ஏனெனில் இனிமையான என் மகன் மிகவும் சிறியவன்!


அமெரிக்க அதிபராக இருந்த ஆபிரஹாம் லிங்கன்

நன்றி…


Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u859506492/domains/tamildeepam.com/public_html/wp-content/themes/flex-mag/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment on gist

Most Popular

Tamil Deepam

started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World.

About Us

TamilDeepam.com was started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World. We identified this online opportunity used to give the awareness in all aspects to the tamil speaking people.

Copyright © 2021 TamilDeepam.com, powered by Wordpress.

To Top