வாழ்வியல்

கண் குத்திப் பாம்பு Eye piercing snake (Ahaetulla nasuta)

பச்சைப் பாம்பு

கண் குத்திப் பாம்பு (Ahaetulla nasuta)

கண்ணைக் குத்தும் பாம்பு அல்லது பச்சைப் பாம்பு (அஹேதுல்லா நசுதா) ஆபத்தில்லாத பாம்பு. பாம்பு சிங்களத்தில் (அஹேதுல்லா) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியா, இலங்கை, பங்களாதேஷ், பர்மா, தாய்லாந்து, கம்போடியா மற்றும் வியட்நாம் போன்ற நாடுகளில் இவை காணப்படுகின்றன. கழுத்தும் உடலும் வீங்கி, செதில்களுக்கு இடையில் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை கோடுகள் இருக்கும். பச்சை பாம்புகள் ஊர்வன. அதன் வாயில் விஷப் பற்கள் உள்ளன, இது அதன் இரையைப் பிடிக்கிறது மற்றும் அதன் விஷமற்ற விஷத்தை ஊசி மூலம் கொன்றுவிடும்.

Screenshot 2023 02 24 163225

தவளை, பல்லி போன்றவை இதன் உணவு. அச்சுறுத்தும் போது கழுத்தையும் உடலையும் வெளியே நீட்டிக் கொள்ளும். செதில்களுக்கு இடையில் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை கோடு வடிவத்தைக் காணலாம். மேலும் அவர்கள் வாயைத் திறந்து அச்சுறுத்தும் திசையில் தலையை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். இந்தியாவின் தென் பகுதிகளில் (தமிழ்நாடு) அதன் கூரான தலை மக்களின் கண்களைக் குத்தி அவர்களை குருடாக்கும் என்று ஒரு கட்டுக்கதை உள்ளது.

இந்த பாம்பு இனங்கள் குட்டிகளைப் பெற்றெடுக்க தாயின் உடலுக்குள் முட்டைகளை இடுகின்றன. இந்த பாம்புகளுக்கு ஆண் துணை இல்லாமல் கூட அடைகாக்கும் மற்றும் குழந்தை பிறக்கும் திறன் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 1885 முதல் ஆண் துணையின்றி தனிமைப்படுத்தப்பட்ட லண்டன் மிருகக்காட்சிசாலையில் உள்ள ஒரு பெண் பாம்பு, ஆகஸ்ட் 1888 இல் ஈன்றது. இவை லேசான நஞ்சினைக் கொண்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு மூன்று நாட்களுக்கு வீக்கம் இருக்கும்.

Eye piercing snake
Eye stinger or green snake (Ahaetulla nasuta) is a harmless snake. The snake is called (Ahetullah) in Sinhala. They are found in countries like India, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Thailand, Cambodia and Vietnam. The neck and body are swollen, with black and white stripes between the scales. Green snakes are reptiles. It has poisonous fangs in its mouth, which captures its prey and kills it by injecting its non-venomous venom.

snack


Its food is frog and lizard. Extends neck and body outwards when threatened. A black and white striped pattern can be seen between the scales. And they open their mouths and point their heads in a threatening direction. In the southern parts of India (Tamil Nadu) there is a legend that its pointed head pierces people’s eyes and blinds them.
These snake species lay their eggs inside the mother’s body to give birth to the young. These snakes are believed to have the ability to incubate and give birth even without a male partner. A female snake in London Zoo, isolated without a male partner since August 1885, gave birth in August 1888. These have mild nanjin. The infected person will have swelling for three days.


Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u859506492/domains/tamildeepam.com/public_html/wp-content/themes/flex-mag/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment on gist

Most Popular

Tamil Deepam

started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World.

About Us

TamilDeepam.com was started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World. We identified this online opportunity used to give the awareness in all aspects to the tamil speaking people.

Copyright © 2021 TamilDeepam.com, powered by Wordpress.

To Top