உறவுகள்

“மலர்கள்” கவிஞர் மா.கணேஷ்

flowers malar tamil deepam kavithai


அழகாய்
பூத்திடும்
மலர்கள்..!

ஆனந்தத்தை
தந்திடும்
மலர்கள்..!

இனிய
மணமுடைய
மலர்கள்..!

ஈடுல்லா
நறுமணம்
மலர்கள்..!

உலகின்
உன்னதம்
மலர்கள்..!

ஊடல்
நீக்கிடும்
மலர்கள்..!

எழில்
கொஞ்சிடும்
மலர்கள்..!

காதல்
வளர்த்திடும்
மலர்கள்..!

கனிகள்
தந்திடும்
மலர்கள்..!

கவலைகள்
அகற்றிடும்
மலர்கள்..!

கவிஞர்களை
கவர்ந்திடும்
மலர்கள்..!

கண்களுக்கு
விருந்திடும்
மலர்கள்..!

குவலயத்தின்
குளிர்ச்சி
மலர்கள்..!

பாரினில்
பல்வகை
மலர்கள்..!

பார்த்தால்
பரவசம் தரும்
மலர்கள்..!

பனித்துளியின்
குடைகள்
மலர்கள்..!

இனிய வண்ண
இதழ்கள்
மலர்கள்..!

புன்னகை
புரிந்திடும்
மலர்கள்..!

மனமகிழ
வைத்திடும்
மலர்கள்..!

மங்கையர்
மனம் கவரும்
மலர்கள்..!

நன்றி
கவிஞர் மா.கணேஷ்
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment on gist

Most Popular

Tamil Deepam

started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World.

About Us

TamilDeepam.com was started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World. We identified this online opportunity used to give the awareness in all aspects to the tamil speaking people.

Copyright © 2021 TamilDeepam.com, powered by Wordpress.

To Top