வாழ்வியல்

உன்னுள் நீ ! கவிஞர் இரா.இரவி!

tamildeepam love

உன்னுள் நீ என்றும் இருக்க வேண்டும்
உனக்குப் பிடித்தவர் யார் என்றால் நீ !

எனக்கு அப்துல் கலாம் பிடிக்கும்
எனக்கு அன்னை தெரசா பிடிக்கும் !

ஆனால் அதற்கு முன்பாக என்னை
அளவின்றி எனக்குப் பிடிக்கும் !

நீ யாரையும் காதலிக்கலாம் ஆனால்
நீ முதலில் உன்னைக் காதலி !

உன் இதயத்தில் காதலி இருக்கட்டும்
உன்னை உன் இதயத்தில் முதலில் வை !

உன்னை நீ முதலில் நேசிக்க வேண்டும்
உனக்குப்பின் மற்றவரை நீ நேசிக்கலாம் !

உனக்கு இணை இவ்வுலகில் நீ மட்டுமே
உனக்கு இணை இவ்வுலகில் யாருமில்லை !

சாதிக்கப் பிறந்தவன் நீ மனதில் வை
சராசரி மனிதன் அல்ல நீ மனதில் வை !

உனக்கு இணை இவ்வுலகில் நீ மட்டுமே
உனக்கு இணை இவ்வுலகில் யாருமில்லை !

சாதிக்கப் பிறந்தவன் நீ மனதில் வை
சராசரி மனிதன் அல்ல நீ மனதில் வை !

உன்னை நீ மிக மிக உயர்வாக எண்ணு
உனக்கு தாழ்வு…

நன்றி
கவிஞர் இரா . இரவி

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u859506492/domains/tamildeepam.com/public_html/wp-content/themes/flex-mag/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment on gist

Most Popular

Tamil Deepam

started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World.

About Us

TamilDeepam.com was started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World. We identified this online opportunity used to give the awareness in all aspects to the tamil speaking people.

Copyright © 2021 TamilDeepam.com, powered by Wordpress.

To Top