வாழ்வியல்

வருமானம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

income tamil deepam

வரவேண்டும் அறவழியில்
வரக்கூடாது பிறவழியில்
வருமானம் !

குறுக்கு வழியில் சேர்த்தால்
எண்ண வேண்டும் கம்பி
வருமானம் !

நிலைத்து நிற்கும்
நேர் வழியில் வருவது
வருமானம் !

வேகமாக வருவது
வேகமாகவே போய்விடும்
வருமானம் !

அரசு ஊழியருக்கு வரி உண்டு
வணிகர் சிலர் காட்டுவதில்லை
வருமானம் !

மூச்சு உள்ளவரை
முறையாகச் சேர்க்கலாம்
வருமானம் !

மானம் விற்று
வருவது அவமானம்
வருமானம் !

அடுத்தவரை அடித்துச் சேர்த்தால்
அழிவது உறுதி
வருமானம் !

வெள்ளையாக இருத்தல் அறம்
கருப்பாக இருந்தால் சிறை
வருமானம் !

சேர்க்கின்றனர் சொத்து
காட்ட முடிவதில்லை கணக்கு
வருமானம் !

ஏழைக்கு எட்டாக்கனியானது
பணக்காரனுக்கு பறிக்கும் கனியானது
வருமானம் !

வராதபோது
வாழ்வாதாரம் வினாக்குறியாகும்
வருமானம் !

குடிகாரனுக்கு அவமானம்
அரசுக்கோ
அமோக வருமானம் !

பணக்காரன் மேலும் பணக்காரன்
ஏழை மேலும் ஏழை
வருமானம் ?

நன்றி 
கவிஞர் இரா.இரவி 

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /home/u859506492/domains/tamildeepam.com/public_html/wp-content/themes/flex-mag/functions.php on line 982
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment on gist

Most Popular

Tamil Deepam

started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World.

About Us

TamilDeepam.com was started to provide the news updates in neutral view for the larger online community of users in Tamil Nadu,India and all over the World. We identified this online opportunity used to give the awareness in all aspects to the tamil speaking people.

Copyright © 2021 TamilDeepam.com, powered by Wordpress.

To Top